رویداد استارتاپی «اینوتکس پیچ» در کرمانشاه

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
71 MB

با داوری اولیه از مجموع بیش از ۴۰ ایده، ۲۴ ایده به مرحله اختتامیه رویداد راه پیدا کرده اند. ایده های برگزیده به رقابت نهایی در رویداد اینوتکس که اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود، راه پیدا کردند.

رویداد استارتاپی «اینوتکس پیچ» در کرمانشاه