کسب رتبه برتر تولید علم در رشته پرستاری در سطح منطقه

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – عباس عبادی گفت: بالغ بر ۱۰۵ سال از آغاز پرستاری آکادمیک در کشور می‌گذرد؛ یعنی در سال ۱۲۹۵ اولین مرکز آموزش پرستاری به شکل دانشگاهی در کشور تاسیس شد. فراز و فرود‌های متعددی را تجربه کرده‌ایم. اوج رشد حرفه‌ای ما به بعد از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. بعد از پیروزی انقلاب رشد قابل توجهی در مقطع آموزش عالی داشتیم. در دوره دفاع مقدس و دوران همه گیری کووید ۱۹ فراز و فرود‌هایی داشتیم که البته منجر به رشد حوزه پرستاری شده است.

به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت از ۲۰ مرکز آموزش عالی در ابتدای انقلاب، به ۱۹۰ دانشگاه پرستاری رسیده ایم که ۱۰۵ دانشگاه پرستاری دولتی و ۸۵ دانشگاه پرستاری غیر دولتی هستند.

بالغ بر دو هزار عضو هیئت علمی پرستاری در کشور حضور دارند. بیش از ۳۵ مجله علمی – پژوهشی در کشور داریم؛ به طوری که برخی از مجلات نمایه‌های بین المللی دارند.

او گفت: در سطح منطقه رتبه برتر تولید علم را در رشته پرستاری کسب کرده ایم. تخصصی شدن رشته پرستاری را دنبال کرده ایم؛ به طوری که ۱۲ رشته تخصصی در پرستاری تصویب و بعد از انقلاب اجرا شده اند. در ابتدای انقلاب انجمن‌های علمی نداشتیم؛ اما اکنون به ۱۵ انجمن علمی رسیده ایم. ۲۰۰ هزار نفر کادر پرستاری داریم.

کسب رتبه برتر تولید علم در رشته پرستاری در سطح منطقه