مهمانی ها را کم کنید

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – وزیر بهداشت با درخواست از مردم برای خودداری از حضور در اجتماعات غیرضرور، بر تزریق سه دُز کامل واکسن تأکید کرد و گفت: کسانی که سه دُز واکسن را دریافت می‌کنند تا ۸۵ درصد دچار بیماری‌های شدید کرونا نمی‌شوند، واکسن می‌تواند آنها را در مقابل بیماری محافظت کند.

عین الهی اعلام کرد که در ماه های پیش رو مراسم های مختلفی برگزار می شود لذا  از مردم درخواست می کنم تا مهمانی ها را کم کنند و  یا در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کنند.

وزیر بهداشت متذکر شد که واکسن فقط شدت بیماری و مرگ و میر را کاهش می دهد. اکثر افرادی که در بیمارستان بستری شده اند واکسن دریافت نکرده اند.  مردم اگر از ماسک نازک استفاده می کنند حتما از دو ماسک در هنگام خروج از منزل استفاده کنند.

 

مهمانی ها را کم کنید