عمل جراحی بیش از ۳۱ هزار نفر در مراکز درمانی کشور

مجتبی خالدی گفت: دبیر خانه طرح سلامت نوروزی وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور راه اندازی شد.

بیش از ۴۰۱ هزار نفر به مراکز درمانی سراسر کشور مراجعه کردند که بیش از ۳۱۲ هزار نفر در این مراکز به صورت سرپایی درمان و بیش از ۸۸ هزار نفر نیز بستری شدند.

رئیس مرکز مدیریت بحران و حوادث اورژانس کشور ادامه داد: تا امروز بیش از ۳۱ هزار نفر در این مراکز عمل جراحی انجام دادند. این مرکز در مرز‌های ورودی و خروجی کشور نیز فعالیت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailybuzz.ir/21/03/2022/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b3%db%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1/