وارد پیک ششم کرونا شده ایم

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی توییتری با اشاره به افزایش موارد بستری و سرپایی از ورود کشور به پیک ششم کرونا خبر داد.

توصیه اکید و حتی خواهش ما رعایت همان راهکارهای ساده اما مهم و حیاتی است؛ استفاده صحیح از ماسک، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق واکسن به ویژه دز سوم».

وارد پیک ششم کرونا شده ایم

 

https://dailybuzz.ir/28/01/2022/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85/