برگزاری جلسه کارگروه رفع تحریم با شرکت کارشناسان ایران و ۱+۴

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، امروز همچنین جلسه کارگروه سوم (ترتیبات اجرایی) با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ در هتل کوبورگ وین برگزار شد.

پیش از آن نیز  جلسه کارگروه اقدامات هسته‌ای با حضور کارشناسان جمهوری اسلامی ایران وگروه ۱+۴ در هتل کوبورگ وین برگزار شد.

دور هشتم مذاکرات وین روز سه شنبه با برگزاری جلسه دوجانبه میان علی باقری مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی و انریکه مورا هماهنگ‌کننده گفت‌وگوها از سر گرفته شد.

https://dailybuzz.ir/11/02/2022/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/