دیدار سفیر آکرودیته جمهوری ایرلند با امیرعبداللهیان

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، خانم ساینا مک گینس سفیر آکرودیته جمهوری ایرلند در کشورمان، بعد از ظهر امروز یکشنبه ٢۴ بهمن 89 ١۴٠٠، در آغاز ماموریت خود، در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، رونوشت استوارنامه خود به عنوان سفیر آکرودیته در جمهوری اسلامی ایران را به وزیر امور خارجه کشورمان تقدیم کرد.

دیدار سفیر آکرودیته جمهوری ایرلند با امیرعبداللهیان