خط حزب‌الله ۳۲۸ | اگر مسئولان گذشته همراهی بیشتری میکردند، وضعمان بهتر بود

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس، شماره سیصد و بیست و هشتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله منتشر شد.

«یادداشت هفته» شماره سیصد و بیست و هشتم هفته نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «اگر مسئولان گذشته همراهی بیشتری میکردند، وضعمان بهتر بود» به این سوال پرداخته است که چرا با وجود ظرفیت های بی‌نظیر کشور، آمارهای اقتصادی کشور به خصوص در دهه ۹۰ مطلوب نبوده است.

«سخن هفته» این شماره خط حزب‌الله به مناسبت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز با عنوان  «سرمشق استمرار حرکت انقلابی» نگاهی به نقش قیام مردم تبریز در استمرار قیام مردم قم و منتهی شدن آن به خروش سایر شهرها در مبارزه با نظام پهلوی داشته است.

شماره‌ی این هفته‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، حاج حاج رضا فرزانه تقدیم شده است.


خط حزب‌الله ۳۲۸ | اگر مسئولان گذشته همراهی بیشتری میکردند، وضعمان بهتر بود