سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت منصوب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وبدا، از حکم سعید کریمی خطاب به طباطبایی لطفی آمده است: احتراماً، با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت» منصوب می گردید.

وی افزود: امید است در اجرای وظایف محوله و در جهت پیشبرد اهداف این معاونت کوشا باشید، توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت دارم.

دکتر سعید کریمی 

معاون درمان

https://dailybuzz.ir/20/02/2022/%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/