گزارش سخنگوی دولت از سفرهای استانی رییس جمهوری

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز سه‌شنبه در توئیتی در خصوص سفرهای استانی رییس جمهوری نوشت: در این ۲۰۰روز، رئیس جمهور ۱۸بار به سفر استانی رفت و از نزدیک مشکلات مردم شهرهای مختلف را لمس کرد. از خوزستان و لرستان تا گرگان و مازندران. از ۱۹۳ دستور رئیس جمهور، ۱۲۵مورد در دست اقدام و ۶۸ مورد در دست پیگیری است و بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان تخصیص صادر شده است.

گزارش سخنگوی دولت از سفرهای استانی رییس جمهوری

https://dailybuzz.ir/23/03/2022/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c/