آصفری رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت قبل شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ انتخاب اعضای هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگزار شد.

در این نشست محمدحسن آصفری نماینده اراک به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری انتخاب شد. ضمن اینکه رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان نایب رئیس اول و فاطمه مقصودی نایب رئیس دوم این هیأت انتخاب شدند.

احسان ارکانی هم به عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتخاب شد.

کار اجرایی هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم بعد از صدور حکم افراد مذکور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.


آصفری رئیس هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت قبل شد