سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات ایجاد شد/ وزارت ارتباطات درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات را اعلام نمی‌کند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مهدی کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست خبری ارائه راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره میزان و درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات، گفت: برای محاسبه درصد این پروژه جلسات متعددی بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

وی گفت: برای این منظور، سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات هم ایجاد شده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات افزود: درصد پیشرفت باید توسط ناظر اعلام شود که ناظر پروژه مرکز ملی فضای مجازی است.

به گفته وی، عددی که این مرکز اعلام کند رسمی است و به همین دلیل است که وزارت ارتباطات در این دوره از مسئولیت خود، عددی برای درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات اعلام نکرده است.


سامانه‌ کنترل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات ایجاد شد/ وزارت ارتباطات درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات را اعلام نمی‌کند