هوای ۳ شهر ناسالم است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز فقط هوای شهرهای شهرکرد با شاخص ۲۹  در شرایط پاک قرار دارد.

همچنین هوای شهرهای ایلام با شاخص ۵۷، رشت ۵۷، قم ۶۱ ، زنجان ۶۵، کرمان ۶۵، سمنان ۶۷ ، کرمانشاه ۶۸، اصفهان ۷۰، یزد ۷۰، بیرجند ۷۱، اراک ۷۲ ، خرم آباد ۷۴، همدان ۷۴، شیراز ۷۸، بندر عباس ۸۹، مشهد ۹۰ ، سنندج ۹۱، کرج ۹۱، تهران ۹۳ و تبریز ۹۴ قابل قبول است.

هوای ۳ شهر ناسالم است