هوای تبریز ناسالم است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای همدان با شاخص ۳۶، زنجان ۴۴، شهرکرد ۴۴ و ایلام ۴۶ پاک است.

همچنین هوای شهرهای بیرجند با شاخص ۵۲، ارومیه ۵۳، کرج ۵۸، یزد ۶۲، سمنان ۶۳، اصفهان ۶۵، قم ۶۷ ، تهران ۶۸ ، مشهد ۷۳، کرمانشاه ۷۳، اراک ۷۸، اهواز ۷۸ ، بندر عباس ۸۰، بوشهر ۸۳،  کرمان ۸۳،  قزوین ۸۵ ، شیراز ۹۳، زاهدان ۹۷ و بجنورد ۹۸ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

روز گذشته هوای شهرهای زاهدان، بوشهر و اهواز به ترتیب با شاخص های ۱۰۷، ۱۲۲ و ۱۴۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.

هوای تبریز ناسالم است