وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک وارد پکن شدند

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک، سید رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان که به منظوردیدار با توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک و مدیران ارشد IOC به پکن، میزبان بازیهای المپیک زمستانی 2022 سفر کرده اند،پس از استقرار ظهر امروز وارد دهکده بازیها شدند و از بخش‌های مختلف دهکده بازیهای المپیک زمستانی بازدید به عمل آوردند.

وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک مقرر است در ادامه سفر خود در روزهای آتی دیدارهایی جداگانه با توماس باخ رییس کمیته بینالمللی المپیک و مدیران ارشد ioc داشته و از نزدیک گفت و گو کنند.

گفتنی است علی رغبتی و فرید فتاحیان در این سفر وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک را همراهی می کنند.

وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک وارد پکن شدند